fbpx

88GO có thể kết nối bao nhiêu tài xế, có giống chỉ có 500 tài xế trong room của zalo không?

Không như những room, nhóm kết nối tài xế 1-1 thông thường, 88GO có khả năng kết nối mạng lướt tài xế không giới hạn. Đặc biệt, 88GO còn mang đến những lợi ích hấp dẫn cho thành viên tham gia hệ thống bao gồm:

– Hệ thống xử lý tính điểm, trả điểm tự động

– Điều chuyến thuận tiện

– Tối ưu doanh thu, giảm tỉ lệ trống lịch

– Quản lý chuyến, doanh thu minh bạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *