fbpx

Cách tính điểm trên sàn giao dịch 1-1 của 88GO như thế nào?

Sàn giao dịch 1-1 có cơ chế tính điểm minh bạch, chi tiết cho từng loại xe, dịch vụ riêng biệt, nhằm đảm bảo tính công bằng cho các đối tác tài xế khi tham gia vào hệ thống. Cụ thể như sau:

Bảng tính điểm:

Loại xe Hệ số điểm

cho từng loại xe

Tuyến đường Khung thời gian
Đi sân bay đi tỉnh (HN- tỉnh) ( chỉ áp dụng cho tuyến Nội Bài- HN)
5h30- 12h00 12h00-23h00 23h00-5h30
4s 1 *1 *2 *2 *1 free
7s 1 *1 *2 *2 *1 free
9s 1 *1 *2 *2 *1 free
16s 1 *1 *2 *2 *1 free
29s 2 *1 *2 *1 *1 free
35s 3 *1 *2 *1 *1 free
45s 4 *1 *2 *1 *1 free

*  Điều kiện để được tính điểm                                                        

        Giá các loại xe khi đẩy lên phải cao hơn giá sàn quy định trong hệ thống, các lịch có cước nhỏ hơn giá sàn được tính là “free”                                                

        Điểm được tính thành công khi các lịch thực hiện xong phần click ” hoàn thành”   

Trừ điểm

– Số điểm bị trừ tương ứng với số điểm của chuyến nhận

– Đối tác hủy chuyến trừ 10 điểm

– Số điểm tối thiểu để nhận chuyến  “+1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *