fbpx

Mỗi chuyến đặt trên ứng dụng cho khách hàng của tôi, tôi sẽ nhận được chiết khấu bao nhiêu?

Với mỗi chuyến sau khi Đối Tác Sale tạo và đẩy chuyến thành công sẽ được nhận chiết khấu như sau: khi xác định thông tin khách hàng, hệ thống sẽ đưa ra 1 mức giá sàn tương ứng với tuyến đường đó. Đối tác chỉ cần căn cứ vào mức giá sàn đó và đẩy giá lên, nếu có đối tác tài xế nhận thì sẽ được tính chiết khấu chính là phần chênh lệch cho giá chuyến đi đó. Chiết khấu chỉ được tính khi chuyến đi đó được thực hiện thành công từ đối tác tài xế nhận.

Điều kiện để được nhận chiết khấu là phải có đối tác nhận với giá ban đầu đưa ra.

Với mỗi lần đẩy chuyến, giá nhận hiển thị của đối tác nhận sẽ trừ theo mức doanh thu:

Với giá giao <500.000 đ chiết khấu 30.000 đ giá nhận

500.000 đ < giá giao < 1.000.000 đ chiết khấu 80.000 đ giá nhận

1.000.000 đ < giá giao < 2.000.000 đ chiết khấu 150.000 đ giá nhận

2.000.000 đ < giá giao < 3.000.000 đ chiết khấu 250.000 đ giá nhận

3.000.000 đ< giá giao < 4.000.000 đ chiết khấu 300.000 đ giá nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *