fbpx

Để nhận chuyến trên ứng dụng 88GO thì tôi phải làm gì?

Rate this post

Nếu bạn muốn nhận chuyến, bạn cần đảm bảo những yêu cầu tối thiểu sau đây:

– Số điểm tối thiểu đủ điều kiện nhận chuyến: “+1”

  • Đối tác mới: Tạo tối thiểu 1 chuyến đi mới trên hệ thống để đạt số điểm tối thiểu nhận chuyến 
  • Đối tác cũ đang bị “âm điểm” cần tạo thêm chuyến mới để đạt số điểm tối thiểu nhận chuyến “+1”

– Số dư tài khoản ví 88GO tối thiểu bằng: 

  •  “Giá chênh lệch” để nhận chuyến đối với chuyến do đối tác đẩy.

                   *** Giá chênh lệch = Giá đối tác nhận cần thu khách – Giá đối tác đẩy chuyến

  • 10% giá trị chuyến đi đối với chuyện nhận từ hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *