fbpx

Để nhận chuyến trên ứng dụng 88GO thì tôi phải làm gì?

Nếu bạn muốn nhận chuyến, bạn cần đảm bảo những yêu cầu tối thiểu sau đây:

– Số điểm tối thiểu đủ điều kiện nhận chuyến: “+1”

  • Đối tác mới: Tạo tối thiểu 1 chuyến đi mới trên hệ thống để đạt số điểm tối thiểu nhận chuyến 
  • Đối tác cũ đang bị “âm điểm” cần tạo thêm chuyến mới để đạt số điểm tối thiểu nhận chuyến “+1”

– Số dư tài khoản ví 88GO tối thiểu bằng: 

  •  “Giá chênh lệch” để nhận chuyến đối với chuyến do đối tác đẩy.

                   *** Giá chênh lệch = Giá đối tác nhận cần thu khách – Giá đối tác đẩy chuyến

  • 10% giá trị chuyến đi đối với chuyện nhận từ hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *