fbpx

Làm thế nào để tôi tạo chuyến trên ứng dụng 88GO?

Sau khi được tạo tài khoản trên ứng dụng 88GO Partners, Đối Tác Sale đăng nhập và thực hiện tạo chuyến đi.

Các bước tạo chuyến:

Đối tác vào phần quản lý chuyến đi -> chọn “ NHẬP CHUYẾN ĐI MỚI”

Bước 1: Chọn tuyến đường

Quý đối tác nhập thông tin địa điểm đón và địa điểm trả. Nếu chuyến đi 2 chiều thì gạt nút 2 chiều ở phía dưới.

Bước 2: Chọn thời gian

Nhập thời gian đón và ngày đón cho chuyến đi. Nếu chuyến đi 2 chiều thì nhập thời gian trả và ngày về của chuyến đi.

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng

Chọn loại xe cho chuyến đi, hệ thống có các loại xe: 4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ

Thông tin khách hàng bao gồm tên và số điện thoại ( Đối tác nhớ nhập chính xác thông tin để chuyến đi được thực hiện thành công)

Số tiền nhận: chính là số tiền thực của chuyến đi đó

Thu khách: chính là số tiền đối tác báo giá cho khách hàng.

Phần lưu ý: quý đối tác có thể ghi chú lại những lưu ý cho chuyến đi.

Bước 4: Xác nhận

Đối tác xác nhận thông tin chuyến đi và chuyến đi sẽ được hiển thị lên phần chuyến nhận.

Sau đó đối tác vào phần “ CHUYẾN NHẬN” và nhấn “Đẩy chuyến” vừa tạo để giao cho đối tác tài xế nhận và thực hiện chuyến.

Lưu ý: Chuyến đi chỉ thành công khi đối tác tài xế nhận chuyến và xác nhận đã hoàn thành chuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *