( Update ngày 5/6/2020) Quy tắc tính điểm và điều hướng

Tính năng điều hướng chuyến được phát triển cho ứng dụng 88GO Partners, giúp tài xế giảm tình trạng trống lịch – tăng thêm chuyến – thêm doanh thu. Mục đích của phần điều hướng giúp đối tác có thể tìm kiếm được chuyến đi sắp tới phù hợp với kế hoạch của đối tác đang có thông qua việc nhập các “lệnh điều hướng”.

Tại mục “Điều hướng chuyến” có 3 phần chính: Số điểm đang có, số lần điều hướng khả dụng tối đa, nhập lệnh điều hướng.

  1. Số điểm đang có

Tất cả các đối tác khi gia nhập hệ thống đều có số điểm bằng 0. Sau đó số điểm sẽ được thay đổi phụ thuộc vào việc đối tác đẩy chuyến hoặc nhận chuyến trong hệ thống. Số điểm cộng hoặc trừ ở mỗi chuyến đi phụ thuộc vào loại xe, tuyến đường và khung thời gian.

Cụ thể như sau:

Loại xe Hệ số điểm Tuyến đường khung thời gian
Đi sân bay đi tỉnh (HN- tỉnh) ( chỉ áp dụng cho tuyến Nội Bài- HN)
5h30- 12h00 12h00-23h00 23h00-5h30
4s 1 *1 *2 *2 *1 free
7s 1 *1 *2 *2 *1 free
9s 1 *1 *2 *2 *1 free
16s 1 *1 *2 *2 *1 free
29s 2 *1 *2 *1 *1 free
35s 3 *1 *2 *1 *1 free
45s 4 *1 *2 *1 *1 free

Điều kiện tính điểm:

Cộng điểm:

  • Giá các loại xe khi đẩy lên phải cao hơn giá sàn quy định trong hệ thống, các lịch có cước nhỏ hơn giá sàn được tính là “free” ( giá nhập tối thiểu từ 100.000vnd trở lên)
  • Điểm sẽ được cộng vào tài khoản khi các lịch thực hiện xong phần click ” hoàn thành”

Cách tính điểm TIỄN sân bay (Các chuyến xe có giá lớn hơn giá sàn của hệ thống sẽ được tính điểm, nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn mặc định Free):

– Đối với chuyến tiễn sân bay trong khoảng thời gian từ 4h đến 7h59p:

+ Tài xế đẩy chuyến sẽ được cộng +0,5 điểm.

+ Tài xế nhận chuyến sẽ bị trừ – 0,5 điểm.

– Đối với chuyến tiễn sân bay ngoài khung giờ trên:

+ Tài xế đẩy chuyến sẽ được cộng +1 điểm.

+ Tài xế nhận chuyến sẽ bị trừ – 1 điểm.

Cách tính điểm ĐÓN sân bay ( Các chuyến xe có giá trị lớn hơn giá sàn của hệ thống sẽ được tính điểm, nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn mặc định Free):

  • Đối với chuyến đón dưới giá sàn ( áp dụng cho tất cả các khung giờ):

Tài xế đẩy chuyến được cộng + 0,5 đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ – 0,5đ

– Đối với chuyến đón dưới 200K tính Free

– Đối với chuyến đón ngoài giờ 11h01:

Tài xế đẩy chuyến được cộng + 1đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1đ

– Đối với chuyến đón từ 5h sáng đến 11h ( tính theo giờ máy bay hạ cánh và điểm đến thuộc các quận, huyện nội thành Hà Nội)

Tài xế đẩy chuyến được cộng +1,5đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1,5đ

LỊCH SÂN BAY 2 CHIỀU:

– Đối với chuyến đi có giá trị lớn hơn giá sàn của hệ thống:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +2đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -2đ

– Đối với chuyến đi có giá trị nhỏ hơn giá sàn của hệ thống:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +1đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1đ

LỊCH ĐI TỈNH  

– Đi tỉnh 1 chiều:

+ Chuyến đi có giá trị nhỏ hơn 800K:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +1đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1đ

+ Chuyến đi có giá trị từ 800K đến 1,5tr:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +1,5đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1,5đ

+ Chuyến đi có giá trị từ 1,5tr đến 2tr:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +2,5đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -2,5đ

– Đi tỉnh 2 chiều: 

+ Chuyến đi có giá trị từ 700K đến 1tr:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +1,5đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -1,5đ

+ Chuyến đi có giá trị từ 1tr đến 1,5tr:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +2đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -2đ

+ Chuyến đi có giá trị từ 1,5tr đến 2tr:

Tài xế đẩy chuyến được cộng +3đ

Tài xế nhận chuyến bị trừ -3đ

+ Chuyến đi có giá trị trên 2tr trở lên, đối tác tự đưa ra mức điểm hợp lý.

* Đối với lịch tỉnh tiện chuyến mặc định đối tác đẩy chuyến +1đ, đối tác nhận chuyến bị trừ -1đ.

  • Đối tác sẽ bị trừ 10 điểm khi hủy chuyến đối với những chuyến đi đã nhận từ hệ thống 88GO hoặc nhận chuyến từ đối tác khác. Đối với những chuyến đối tác tự tạo khi hủy sẽ không bị trừ điểm.

Bảng giá sàn của hệ thống:

Bảng giá sàn hệ thống 88GO
Bảng giá sàn hệ thống 88GO
  1. Số lần điều hướng khả dụng tối đa

Đây là số lần điều hướng còn lại tối đa dựa trên số điểm đang có của tài xế, tối đa đến giá trị -2 điểm.

Ví dụ: đối tác xe 4 chỗ có 2 điểm: nếu đối tác nhập lệnh điều hướng có giá trị bằng 1 điểm thì sẽ được 4 lần điều hướng tối đa có giá trị 1 điểm.