Di chuyển tiết kiệm hơn với dịch vụ xe một chiều của 88GO

Xe một chiều
là gì?

88GO- đặt xe đi chung trên ứng dụng đặt xe đường dài

Cần di chuyển 1 chiều, Bạn nên sử dụng dịch vụ xe một chiều 88GO, tại sao?

Tiết kiệm hơn

Ứng dụng 88GO không những cho phép bạn biết trước mực phí chung của thị trường với hành trình của bạn mà còn cho phép các tài xế, nhà cung cấp dịch vụ có thể chủ động chào giá để nhận chuyến đi của bạn. Từ đó giúp bạn đặt được xe với chi phí rẻ nhất.

Các dịch vụ khác của 88GO

Ứng dụng đặt xe đường dài 88GO

Còn nếu bạn có xe hơi nhàn rồi hoặc thường xuyên phải di chuyển một mình

Hãy tham gia ngay cùng 88GO để gia tăng
thu nhập!