Điều khoản chi tiết

Những quy định chung

1.1. Ứng dụng 88GO (sau đây gọi là “Ứng dụng”) được xây dựng, phát triển và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại An Dương (sau đây gọi là “Công ty ”), được thành lặp và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106753772.

1.2. Ứng dụng 88GO là một ứng dụng di động do Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại An Dương thực hiện vận hành và hoạt động, được sử dụng như một phương tiện kết nối giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách (sau đãy gọi là “Khách hàng”) với các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô (sau đây gọi là “Đối tác”). Các loại hình dịch vụ có thể yêu cầu thông qua Ứng dụng là:

1.21. Dịch vụ Xe sẵn bay ban gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô từ trung tâm Thằnh phố Hà Hội đi ra sân bay Nội Bài và ngược lại.
1.2.2. Dịch vụ Xe tiện tuyến bao gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách 1 chiều bằng xe ô tô.
1.2.3. Dịch vụ Xe du lịch bao gồm tất cả các dịch vụ vận tải hành khách phục vụ du lịch, tham quan, lễ hội.
1.2.4. Dịch vụ Xe thương mại bao gồm tất cả các dịch vụ xe phục vụ Khách hàng thương mại (khách đi làm việc).
1.2.5. Dịch vụ Xe tuyến VIP là dịch vụ xe tuyến cố định cao cấp.

1.3. Tên ứng dụng cung cấp dịch vụ: 88GO

1.4. Ứng dụng 88GO hoạt động trên các nền tảng sau:

1.4.1. Hệ điều hành iOS, được tải từ kho ứng dụng App Store: (Link tải ứng dụng).
1.4.2, Hệ điều hành Android, được tải từ kho ứng dụng Google Store: (Link tải ứng dụng).

1.5. Định nghĩa:

1.5.1. Khách hàng là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải sử dụng Ứng dụng 88GO đề đăng thông tin có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải với mong muốn tìm được đối tác cung cấp dịch vụ vận tải phù hợp.
1.5.2, Đối tác là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô sử dụng Ứng dụng 88GO đề kết nối với Khách hàng và thực hiện cung cấp dịch vụ.
1.5.3. Thành viên là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng ứng dụng 88GO, bao gồm cả Khách hàng và Đối tác
1.5.4. Dịch vụ là dịch vụ vận tải hành khách được giao dịch thông qua Ứng dụng 88GO.

1.6. Nguyên tắc sử dụng chung:

1.6.1. Các điều khoản quy định trong Quy chế quản lý và Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Quy chế”) áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng cung cấp.
1.6.2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Ứng dụng tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.
1.6.3. Hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Ứng dụng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
1.6.4. Tất cả các nội dung trong Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng và Đối tác khi đăng ký, sử dụng Ứng dụng 88GO phải tự tìm hiểu trách nhiệm.